Oferta Kancelarii Doradztwa Prawnego Artur Gibała

Prawo cywilne

 • doradztwo z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego,
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, umów cywilnoprawnych,
 • opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.

Prawo rodzinne

 • doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów o alimenty, unieważnienia uznania dziecka,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa,
 • opiniowanie pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym sporządzanie pism procesowych, pozwów, analiza umów i innych dokumentów,
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, odwołań do ZUS i KRUS,
 • przygotowanie wniosku w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych wniosków przewidzianych przez PUP.

Prawo gospodarcze

 • doradztwo z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa spółek handlowych,
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, umów gospodarczych,
 • opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych,
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG przy zakładaniu działalności gospodarczej, dokonywanie zmian wpisów.

Prawo karne

 • doradztwo z zakresu prawa karnego, wykroczeń,
 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, wniosków o ukaranie, zawiadomień o przestępstwie, aktów oskarżenia z oskarżenia prywatnego,
 • opiniowanie pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.

Prawo administracyjne

 • doradztwo z zakresu prawa administracyjnego,
 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej,
 • opiniowanie pism, odwołań oraz wybranych zagadnień prawnych.

Prawo nieruchomości

 • doradztwo w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych
 • doradztwo z zakresu prawa ochrony lokatorów,
 • doradztwo przy zakupie, sprzedaży, zamianie nieruchomości,
 • opiniowanie pism oraz wybranych zagadnień prawnych.Po indywidualnej konsultacji z Klientem Kancelaria może świadczyć usługi prawne również z innych dziedzin niewymienionych wyżej