Porady prawne przez Internet


W celu szybkiego i sprawnego uzyskania przez Internet (online) porady prawnej, opinii, pisma procesowe bądź wzoru umowy prześlij do nas za pośrednictwem formularza dokładny i szczegółowy opis problemu, zadaj pytania oraz podaj dane niezbędne do wykonania usługi (imię i nazwisko/dane firmy, adres, e-mail) – w przypadku braku danych podstawowych nie będziemy mogli wykonać usługi. W sytuacji, gdy przesłany opis sprawy okaże się niewystarczający zwrócimy się z prośbą o uzupełnienie informacji i danych. Jeżeli posiadasz dokumenty w formie papierowej zeskanuj je i dołącz za pośrednictwem formularza. Wszelka korespondencja powinna być kierowana pocztą elektroniczną na adres: gibala@kancelaria-legnica.eu

Wypełnienie i wysłanie formularza nie rodzi po stronie Klienta żadnych zobowiązań.

Analiza i wycena usługi jest BEZPŁATNA!!!


Po otrzymaniu pełnej korespondencji maksymalnie w ciągu 24 godzin nadamy indywidualny numer zleceniu, dokonamy szczegółowej analizy sprawy oraz prześlemy e-mailem ofertę wykonania usługi zawierającą: cenę, termin oraz formę jej wykonania, informację o sposobie dokonania zapłaty wynagrodzenia. W każdym przypadku Klient zna cenę końcową zanim podejmie decyzję o wyborze naszej Kancelarii.

Jeżeli w terminie 3 dni od dnia przesłania oferty wykonania usługi Klient nie dokona wpłaty na podany numer bankowy przyjmuję się, że Klient nie przyjął oferty.

W przypadku zaakceptowania przedstawionych przez Kancelarię warunków należy dokonać wpłaty wcześniej ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy - Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 8926 4745. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska/danych firmy oraz numeru sprawy. Po wpłynięciu ustalonej kwoty na rachunek bankowy (data zaksięgowania na koncie) niezwłocznie przystąpimy do realizacji zlecenia i w umówionym terminie prześlemy odpowiedź - drogą elektroniczną lub w innej wskazanej formie (np. w postaci wydruku komputerowego za pośrednictwem poczty). Faktury VAT prześlemy drogą elektroniczną lub pocztą (firmą kurierską) na wskazany w formularzu adres.

Usługa zostanie wykonana przez Kancelarię w zakresie wynikającym z przekazanych danych, informacji oraz zadanych pytań.

Wszelkie dane, informacje zamieszczone na stronie www.kancelaria-legnica.eu nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Dokładna wycena usługi ustalana jest indywidualnie uwzględniając zawiłość sprawy oraz nakład czasu pracy.
Korzystanie z usług Kancelarii w ramach strony internetowej www.kancelaria-legnica.eu oznacza akceptację Regulaminu.

W ramach porady prawnej otrzymasz od nas:
  1. Kompleksową poradę prawną w formie pisemnej,
  2. Wskazanie podstaw prawnych,
  3. Informacje o pismach, które należy złożyć jeśli okażą się niezbędne w sprawie,
  4. 7-dniową bezpłatną opiekę prawną, w ramach której Klient może zadawać bezpłatnie dodatkowe pytania uzupełniające.

W ramach 7-dniowej bezpłatnej opieki prawnej wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:gibala@kancelaria-legnica.eu,  za każdym razem podając nadany numer sprawy.


Aby zadać pytanie wypełnij formularz